Familiedag FLF Litouwen

Europe/Brussels
Description

Op 03 Dec 23 zal het Bn ISTAR zijn familie infodag ten voordele van het Det FLF LTU 24/01 organiseren in het Kw te HEVERLEE. Deze infodag zal plaatsvinden in de zaal India van 1400Hr tot 1700Hr. Defensie komt tussen voor een gedeelte van de onkosten van de organisatie.

Le 03 Dec 23, le Bn ISTAR organisera une journée info famille au profit du Det FLF LTU 24/01 dans le Qu d’HEVERLEE. Cette journée info aura lieu dans la salle India de 1400Hr à 1700Hr. La Défense intervient pour une partie des frais de cette organisation.

Timings

14hu00/14h00 : Ontvangst van de families in de zaal India/ Accueil des familles dans la salle India

14u30/14h30 : Woordje van de Korpscommandant/ Mot du Chef de Corps CO

14u40-16u00/ 14h30-16h00 : Bfg over de zending/ Bfg sur la mission S2-SNR-S6

16u00/16h00 : Sinterklaas/Saint Nicolas

17u00/17h00 : Einde van de infodag/fin de la journée d’info

Registration
Participants
The agenda of this meeting is empty