Afscheidsplechtigheid 09/07

Europe/Brussels
Grobbendonk

Grobbendonk

Kw Den Troon - Bevrijdingsstraat 31
dave bekers (29BnLog)
Description

Het 29ste Bataljon Logistiek heeft de eer om u uit te nodigen op de afscheidsplechtigheid van twee ex-korpscommandanten van het 29 Bn Log: Ivan DE TENDER, Generaal-majoor, Chef van de Divisie Overheidsopdrachten en Filip DE VARE, ir, Generaal-majoor, Chef van de Divisie Weapon Systems

 

De militaire plechtigheid vindt plaats op 9 juli 2024 in het Kwartier Den Troon, Bevrijdingsstraat 31, 2280 Grobbendonk.

 

Le 29 Bataillon Logistique a l’honneur de vous inviter à l’adieu aux armes de deux anciens chefs de corps du 29 Bn Log: Ivan DE TENDER, Général-major, Chef de la Division Marchés Publics et Filip DE VARE, ir, Général-major, Chef de la Division Weapon Systems

 

La cérémonie militaire aura lieu le 9 juillet 2024 au Quartier Den Troon, Bevrijdingsstraat 31, 22

Programma 

14u00: Ontvangst van de genodigden 

14u45: Genodigden in plaats

15u00-16u30: Militaire plechtigheid

16u30: Receptie & standing lunch

 

 

 

Programme

1400Hr: Accueil des invités 

1445Hr : Invités en place 

1500-1630Hr: Cérémonie militaire

1630Hr: Réception & standing lunch

 

 

Dress code: 

Militair: 2C

Burgers: stadskledij

 

Voor deelname aan de plechtigheid en/of receptie/standing lunch, kan u zich inschrijven voor 26 juni 2024 via de knop register. Voor deelname aan de receptie wordt een tussenkomst van 35 euro/persoon gevraagd, te storten op onderstaande bankrekening met de mededeling: Afscheidsplechtigheid 09/07 – Naam – Aantal deelnemers.

IBAN: BE32 9731 4177 2002

 

 

Wij hopen u in ons midden te mogen verwelkomen

 

Dress code: 

Militaire: 2C 

Civil : Tenue de Ville.  

     

Pour participation à la cérémonie et/ou à la réception/standing lunch, vous pouvez vous inscrire avant le 26 juin 2024 via le bouton register. Les frais de participation à la réception s’élèvent à 35 Euro/personne et sont à verser sur le compte ci-dessous avec la communication suivante : Adieu aux armes 09/07 – Nom – Nombre de participants

IBAN : BE32 9731 4177 2002

 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous compter parmi nous.

 

The agenda of this meeting is empty