May 27, 2024
War Heritage Institute Bxl
Europe/Brussels timezone

Beste collega's, 

Met genoegen nodig we jullie uit voor een bijeenkomst die is gericht op het versterken van de cohesie binnen onze DG H&WB. In een tijd waarin teamwork en onderlinge verbondenheid van onschatbare waarde zijn, is het belangrijk om momenten te creëren waarop we samen kunnen komen, elkaar kunnen leren kennen en onze banden kunnen versterken.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we de gelegenheid hebben om niet alleen te werken aan ons professionele netwerk, maar ook om te genieten van elkaars gezelschap in een informele en ontspannen sfeer. Het is een kans om te reflecteren op onze successen, uitdagingen te bespreken en samen te bouwen aan een sterker en hechter team.

We kijken ernaar uit om jullie allen te verwelkomen en om samen een inspirerende en productieve bijeenkomst te hebben.

Chers collègues

C'est avec plaisir que nous vous invitons à une assemblée visant à renforcer la cohésion au sein de notre DG H&WB. À une époque où le travail d'équipe et la solidarité sont d'une valeur inestimable, il est important de créer des moments où nous pouvons nous réunir, apprendre à nous connaître et renforcer nos liens.

Lors de cette assemblée, nous aurons l'occasion non seulement de travailler sur notre réseau professionnel, mais aussi de profiter de la compagnie les uns des autres dans une atmosphère informelle et détendue. C'est une occasion de réfléchir à nos succès, de discuter des défis et de construire ensemble une équipe plus forte et plus unie.

Nous avons hâte de vous accueillir tous et de passer ensemble un moment inspirant et productif.

DG H&WB

 

Starts
Ends
Europe/Brussels
War Heritage Institute Bxl
Go to map

Maak bij voorkeur gebruik van het openbaar vervoer! Kom je toch met de wagen dan kun je parkeren in de KMS.

Utilisez de préférence les transports publics ! Si vous venez en voiture, vous pouvez vous garer à l'ERM.

Transportkosten (openbaar vervoer of persoonlijk voertuig) kunnen via het marsbevel worden gerecupereerd

Les frais de transport (transport public ou véhicule personnel) peuvent être récupérés via l'ordre de marche.