October 5, 2022
Steenokkerzeel
Europe/Brussels timezone

AIR TRAFFIC CONTROL CENTRE à / te STEENOKKERZEEL

Départ du Colonel d’Aviation breveté d’état major Jo HEYLENS et arrivée du Lieutenant-colonel d’Aviation breveté d’état major Nancy LESIRE

Vertrek van Kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Jo HEYLENS en aankomst van Luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Nancy LESIRE

Starts
Ends
Europe/Brussels
Steenokkerzeel
Tower Building
Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel
Go to map